Türkisch A1.2


Material: Kolay gelsin! neu A1-A2, ab Lektion 4
Kurs- und Arbeitsbuch, Klett Verlag,
ISBN (Kursbuch): 978-3-12-528661-0


8 Abende, 04.05.2020 - 06.07.2020
Montag, 17:00 - 18:30 Uhr
8 Termin(e)
Serap Köksal
D20S2673
Haus der Erwachsenenbildung, Dr.-Engert-Str. 4, 85221 Dachau, Raum 12, 1. Stock
6
12
Kurspreis ab 6 Tn:
72,00
Belegung:

Weitere Veranstaltungen von Serap Köksal

Dachau
D20S2672 17.02.20
Mo
Dachau
D20S2674 18.02.20
Di

Unsere Geschäftsstellen