IK C Basis 2 - BY 211a

DaZ/DaF - A1.2 - Evenings
10/20/2025

25 Evenings, 09/12/2024 - 11/18/2024
Thursday, 06:00 PM - 09:15 PM , 15 Min. Pause
Monday, 06:00 PM - 09:15 PM , 15 Min. Pause
Tuesday, 06:00 PM - 09:15 PM , 15 Min. Pause
25 appointments
Do 09/12/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 09/16/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 09/17/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Do 09/19/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 09/23/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 09/24/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Do 09/26/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 09/30/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 10/01/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 10/07/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 10/08/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Do 10/10/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 10/14/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 10/15/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Do 10/17/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 10/21/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 10/22/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Do 10/24/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 11/04/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 11/05/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Do 11/07/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 11/11/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Di 11/12/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Do 11/14/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
Mo 11/18/2024 06:00 PM - 09:15 PM vhs-Zentralgebäude, Dr.-Engert-Str. 5, 85221 Dachau, EG Raum 10, Erdgeschoss
24H202C
Teilzahler-bei Anmeldung zum IK ab 8/1/2022: 229,00 € (nicht rabattierbar)

Veranstaltung in Warenkorb legen
Anmelden

Belegung: 
noch 2 Plätze frei
(noch 2 Plätze frei)